Innowacyjny system przewidzi awarię i utrzyma ciągłość produkcji

TAURON prowadzi w elektrowni Łagisza projekt badawczo-rozwojowy OPTI AI UNIT. Opracowywany system posłuży do przewidywania wystąpienia awarii, ale też zarekomenduje rozwiązania, które zagwarantują utrzymanie ciągłości wytwarzania energii.

Tworzony model pozwoli na dynamiczne zarządzanie procesem produkcji energii elektrycznej, co bezpośrednio pozytywnie przełoży się na dyspozycyjność i niezawodność – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. – System opracowywany jest dla bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, lecz projekt zakłada możliwość zastosowania systemu w innych jednostkach, jak również w innych gałęziach przemysłu – dodaje wiceprezes TAURONA.

Projektowany właśnie system OPTI AI UNIT będzie wsparciem zwiększającym odporność infrastruktury nie tylko na awarie i przestoje (wynikające z normalnego zużywania się części urządzeń), ale też na wyjątkowe i nieprzewidywalne zdarzenia. Zadaniem systemu będzie przewidywanie awarii i rekomendowanie działań, które zapobiegną jej wystąpieniu, co przyniesie korzyści nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale też ekologicznym.

– Opracowywany system komputerowy wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu rynku. By sprostać ciągle rosnącym wymaganiom technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, potrzebujemy narzędzi, które rzetelnie monitorują urządzenia i dzięki którym proces produkcji może odbywać się zgodnie z harmonogramem, a ryzyko wystąpienia awarii jest maksymalnie zredukowane – podkreśla Dariusz Niemiec, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Nowy system stanowić będzie połączenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Swoje działanie oprze na historycznych danych pomiarowych, wiedzy eksperckiej i modelach cyfrowych o różnym poziomie złożoności. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych modeli predykcyjnych możliwe będzie stworzenie algorytmów, które umożliwią kontrolę stanu urządzeń, co z kolei pozwoli na efektywne i dynamiczne planowanie przeglądów technicznych oraz postojów remontowych infrastruktury krytycznej.

Nowy system przyniesie efekty nie tylko lokalne, ale wpłynie na bezpieczeństwo dostaw energii w całym kraju. Oprócz nowych funkcjonalności użytkowych, dzięki obniżeniu wskaźnika awaryjności jednego z najsprawniejszych węglowych bloków energetycznych w kraju, OPTI AI UNIT pozwoli też zmniejszyć emisje CO2 .

TAURON Wytwarzanie posiada już doświadczenie na polu projektowania systemów predykcyjnych. Pod koniec 2018 roku, w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, został wdrożony innowacyjny system diagnostyki predykcyjnej RSIMS.

System RSIM opracowany przez firmę ReliaSol (Reliability Solutions), w ramach utworzonego w 2018 roku funduszu EEC Magenta, z powodzeniem znajduje zastosowanie w zakresie turbiny i urządzeń pomocniczych. Innowacyjny na światową skalę predykcyjno-preskrypcyjny modułowy system sterowania OPTI AI UNIT, odpowiedzialny będzie za monitorowanie pracy kotła, urządzeń elektrycznych oraz rurociągów pracujących w warunkach pełzania.

Prace nad systemem sterowania OPTI AI UNIT prowadzi Konsorcjum Przemysłowo–Naukowe reprezentowane przez TAURON Wytwarzanie, Politechnikę Śląską oraz spółkę Sumitomo SHI FW Energia Polska. Wartość trzyletniego projektu rozpoczętego w 2020 wynosi ponad 21 milionów złotych. OPTI AI uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości prawie 14 milionów złotych.

Rozmiar 1,7 MB

1 / 2

Audio

05.02.2021

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia

Pobierz m4a (1,7 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.