Ogłoszenie ws. postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Wiceprezesów Zarządu TAURON Polska Energia

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Wiceprezesów Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. poinformował, iż w ww. postępowaniu kwalifikacyjnym złożono łącznie 33 zgłoszenia, w tym:

1)    na stanowisko Prezesa Zarządu 7 zgłoszeń,

2)    na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów 4 zgłoszenia,

3)    na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju 17 zgłoszeń,

4)    na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu 5 zgłoszeń.

Decyzję o dopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu postępowania obejmującego rozmowy kwalifikacyjne podejmie Rada Nadzorcza w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.