Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. poinformował, iż w ww. postępowaniu kwalifikacyjnym złożono łącznie 5 zgłoszeń.

Decyzję o dopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu postępowania obejmującego rozmowy kwalifikacyjne podejmie Rada Nadzorcza w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.