TAURON z prestiżową nagrodą za raport roczny

TAURON po raz piąty z rzędu otrzymał nagrodę specjalną „The Best of The Best” za raport roczny oraz wyróżnienie za stały, wysoki poziom raportu zintegrowanego w konkursie „The Best Annual Report 2020”. Konkurs organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Atrakcyjny sposób prezentacji kluczowych informacji o Grupie TAURON oraz zintegrowana forma raportu po raz kolejny zostały docenione przez kapitułę konkursu. Nagrodsytuują nas w elitarnym gronie najlepiej raportujących spółek publicznych na polskim rynku. Tegoroczny raport zintegrowany został przygotowany z uwzględnieniem czynników ESG i według najlepszych standardów uznawanych na forum międzynarodowymwyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów w TAURON Polska Energia. – Precyzyjna i otwarta komunikacja z otoczeniem biznesowym jest szczególnie istotna w kluczowym okresie głębokiej transformacji strukturalnej polskiego sektora energetycznegododaje Krzysztof Surma.

TAURON już od wielu lat jest doceniany za wysoki poziom raportowania rocznego. Kapituła konkursu doceniła stałą, wysoką jakość publikacji. Celem konkursu „The Best Annual Report” jest tworzenie standardów sporządzania raportów rocznych, a tym samym promowanie spółek przygotowujących najlepsze raporty roczne z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich i konsultingowych, instytucji finansowych, organizacji związanych z rynkiem kapitałowym oraz mediów.

W raporcie zintegrowanym TAURON szczegółowo opisuje wpływ swojej działalności na środowisko, otoczenie społeczne oraz sferę zarządzania (ESG). Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zaś dane pozafinansowe, które prezentowane są w treści raportu, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI G4.

Formuła raportu zintegrowanego pozwala w czytelny sposób pokazać relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności kluczowych spółek Grupy. Dzięki temu stanowi kompleksowy i przejrzysty dokument, prezentujący działalność firmy, jej model biznesowy, strategię, najistotniejsze zmiany, szanse i ryzyka, a także osiągnięte wyniki z perspektywy wszystkich grup interesariuszy. Łączenie danych finansowych z pozafinansowymi ma również na celu ukazanie potencjału osiąganego dzięki synergii działalności podstawowej z działalnością w obszarze pozabiznesowym. Osią narracyjną Raportu Zintegrowanego Grupy TAURON za 2020 roku jest zespół oraz podkreślenie roli pracowników w tworzeniu wartości Grupy.

Podobnie jak w czterech poprzednich latach, do wyboru zagadnień poruszanych w raporcie zostali zaproszeni liczni interesariusze Grupy. Tym razem swoimi opiniami podzieliło się ponad 12 tys. klientów i pracowników, a także eksperci, partnerzy społeczni, regulator oraz przedstawiciele świata nauki. To sprawia, że raport w możliwie największym stopniu odpowiada na oczekiwania otoczenia Grupy.

Cały raport w wersji online jest dostępny na stronie internetowej TAURONA pod adresem https://raport.tauron.pl/

DBAB2164-8F93-4D25-8A88-C1D29E7796FC.jpeg

Rozmiar 2.8 MB 4032x2268 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.