Rating TAURONA utrzymany na stabilnym poziomie

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating TAURONA na poziomie BBB - z perspektywą stabilną. Pod uwagę wzięto istotną rolę segmentu dystrybucyjnego w EBIDTA Grupy oraz realizowany od dwóch lat Zielony Zwrot TAURONA. Zdaniem Fitcha pozytywnie na profil kredytowy TAURONA wpłynie wydzielenie ze struktur Grupy konwencjonalnych jednostek wytwórczych oraz kopalń.

- Ocena ratingowa przedstawiona przez agencję Fitch potwierdza pozycję TAURONA jako stabilnego i silnego podmiotu na krajowym rynku energii. Analitycy agencji zwrócili uwagę na mocne strony Grupy, czyli nowoczesną dystrybucję oraz zielony kierunek transformacji  – wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów TAURON Polska Energia. – Zakładane wydzielenie z Grupy konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zakładów górniczych, będzie mieć korzystny wpływ na profil kredytowy TAURONA oraz możliwość pozyskiwania  zewnętrznego finansowania, co pozwoli na przyspieszenie realizacji założeń Zielonego Zwrotu – dodaje Krzysztof Surma.

W analizie uwzględniono stabilną pozycję regulowanego segmentu dystrybucja w EBIDTA Grupy TAURON (72% w 2020 roku) oraz pozycję koncernu jako największego dystrybutora energii w Polsce, obejmującego swoim zasięgiem południowe, gęsto zaludnione tereny kraju.

Zdaniem Agencji, proces wydzielenia elektrowni zasilanych węglem kamiennym do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego pozwoli na zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania i skierowanie wysiłków inwestycyjnych na segment dystrybucyjny i rozwój odnawialnych źródeł energii. W Grupie TAURON powołane zostały zespoły robocze, które wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych opracowują plany przekazania elektrowni i zakładów górniczych do zewnętrznych, kontrolowanych przez Skarb Państwa podmiotów. 

W raporcie zwrócono także uwagę na wdrażaną zmianę kierunków strategicznych Grupy. Zielony Zwrot TAURONA zakłada znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1400 MW mocy zainstalowanej w OZE.  

IMG_1562.JPG

Rozmiar 284,3 kB 1275x850 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.