EBI wspiera rozwój sieci dystrybucyjnych TAURONA rekordowym kredytem w wysokości 2,8 mld zł [audio, wideo]

TAURON pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt na kwotę 2,8 mld zł. Jest to największe w historii Banku finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce (na cele inne, niż rozwój infrastruktury transportowej). Kwota kredytu w całości zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju.

Środki pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje związane z przyłączaniem nowych klientów (w tym mikroinstalacji), rozwój infrastruktury smart meteringu (inteligentne systemy pomiarowe) czy też modernizację i rozbudowę stacji transformatorowych w celu poprawy jakości dostaw energii. Zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest do końca 2026 roku, a ich realizacja wpisuje się w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych (smart grid), wskazanych w europejskim zielonym ładzie.

Inwestycje w sieć dystrybucyjną stanowią podstawowy warunek bezpiecznej transformacji polskiej energetyki, są niezbędne do kontynuowania procesu dekarbonizacji oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ponadto sieć dystrybucyjna stanowi podstawową płaszczyznę integracji wytwórców OZE, prosumentów oraz odbiorców, bowiem większość nowych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii przyłączana jest na poziomie dystrybucyjnym.

– To największa pożyczka EBI dla spółki TAURON Polska Energia i jedna z największych pożyczek EBI, jakie udzielono polskiej firmie - 624 mln EUR lub 2,8 mld PLN. Finansowanie pomoże TAURONowi zmodernizować sieć dystrybucji energii elektrycznej i uczyni ją kompatybilną z odnawialnymi źródłami energii, co wydajnie podniesie wskaźnik dekarbonizacji. Inwestycja planowana jest w południowej Polsce i pomoże osiągnąć większą spójność gospodarczo - społeczną w regionie. Cieszymy się, że możemy wspierać TAURONa w jego ambitnych działaniach na rzecz gospodarki i klimatu – mówi Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, która odpowiada za działalność banku w Polsce.

– Nowa umowa kredytu zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wzmocni stabilność finansową Grupy TAURON oraz pozwoli realizować priorytetowe inwestycje w obszarze dystrybucji. Jest ona również wyraźnym sygnałem dla inwestorów, że TAURON aktywnie realizuje swoje założenia strategiczne, jak również potwierdza możliwość długoterminowej współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi w realizacji strategii opierającej się o silną dystrybucję i Zielony Zwrot – wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Zgodnie z umową TAURON będzie mógł wykorzystać pozyskane środki w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to osiemnaście lat.

TAURON i Europejski Bank Inwestycyjny ściśle współpracują już od ponad 10 lat. Między innymi w 2016 r. zostało uruchomione finansowanie hybrydowe w kwocie 190 mln EUR – innowacyjny instrument będący pierwszą w Europie emisją obligacji hybrydowych realizowanych przez EBI, jak również pierwszą w Polsce emisją obligacji hybrydowych dokonaną przez podmiot spoza sektora niefinansowego.

– Dystrybucja jest jednym z naszych priorytetów inwestycyjnych. W ten segment inwestujemy około 2 miliardów złotych rocznie. Już jesteśmy liderem w zakresie udziału sieci kablowych (40 proc.) na średnim napięciu. Dzięki finansowaniu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego TAURON umacnia swoją pozycję lidera w obszarze dystrybucji energii, a nawet wzmacnia tempo rozwoju sieci – dodaje wiceprezes Krzysztof Surma.

Od niemal trzech lat TAURON jako kluczowy podmiot na rynku energetycznym konsekwentnie realizuje cele Zielonego Zwrotu TAURONA, który zakłada znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1400 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld EUR.

 

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

EBI_grafika.jpg

Rozmiar 95.7 kB 1024x512 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.