TAURON odkupuje udziały w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON

TAURON porządkuje aktywa przed utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W związku z tym spółka finalizuje transakcję odkupu od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. 13,71 proc. akcji w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Wysokość transakcji to 1 061 385 146,18 zł.

– Zamiar przejęcia pełnej kontroli właścicielskiej nad blokiem o mocy 910 MW podyktowany jest planowanymi zmianami strukturalnymi w energetyce zaprezentowanymi w tym roku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Proces ten zmierza do utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, w ramach której skupione zostaną wszystkie bloki węglowe należące do spółek z udziałem Skarbu Państwa –  mówi Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem. – Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym, która po przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych i modernizacyjnych przez Rafako będzie jeszcze przez wiele lat fundamentem polskiego systemu elektroenergetycznego –  wyjaśnia Topolski.

Umowa sprzedaży została zawarta m.in. w związku z rządowym programem wydzielenia z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych i ich docelowej integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Transakcja umożliwi płynne wydzielenie aktywów eksploatowanych przez spółkę NJGT do NABE.

W wyniku przeprowadzenia transakcji Grupa TAURON stała się właścicielem wszystkich udziałów i posiada 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników spółki NJGT, która eksploatuje blok o mocy 910 MW w Jaworznie.

NJGT_grafika.png

Rozmiar 3,0 MB 2134x1067 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.