Światłowód od TAURONA przyspiesza. Są nowe umowy z operatorami telekomunikacyjnymi

TAURON rozpoczął świadczenie hurtowych usług telekomunikacyjnych i do końca poprzedniego roku opublikował wykaz ponad 21 tysięcy adresów gospodarstw domowych gotowych do podłączenia. Firma zawarła też 38 umów ramowych z operatorami telekomunikacyjnymi, a na dzień 31 grudnia 2021 roku na sieci spółki operowało już 10 z nich. 

Zainteresowanie hurtowymi usługami telekomunikacyjnymi świadczonymi przez TAURON utrzymuje się na wysokim poziomie.

Do końca 2021 roku TAURON wybudował 4705 km sieci światłowodowej, co stanowi 84% zaplanowanej inwestycji oraz wszystkie 171 węzły optyczne. Pozwala to objąć zasięgiem 43% budynków planowanych do podłączenia w ramach projektu POPC.

- W dobie pandemii łącze światłowodowe z szybkim Internetem okazało się jednym z kluczy do normalnego życia, dlatego dokładamy wszelkich starań aby skutecznie zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych zapewniając przyłącza telekomunikacyjne w zasięgu budowanej przez nas sieci – wyjaśnia Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu spółki TAURON Obsługa Klienta odpowiedzialny za IT.

TAURON Obsługa Klienta w 2021 r. kontynuował realizację projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, którego celem jest budowa  sieci światłowodowej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu z prędkością co najmniej 100Mb/s w obszarach dotychczas wykluczonych cyfrowo.

- Rok 2022 dla TAURON Obsługa Klienta jest przełomowy. Musimy zakończyć inwestycje realizowane w ramach projektów POPC we wszystkich siedmiu obszarach konkursowych. Zwieńczeniem inwestycji będzie publikacja wykazu wszystkich gotowych adresów w zasięgu sieci oraz wybudowanie przyłączy abonenckich dla tysięcy oczekujących gospodarstw domowych - mówi Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta.  

W drugiej połowie 2022 roku, sfinalizowane zostaną projekty POPC w kolejnych obszarach konkursowych i ostatecznie liczba przyłączy telekomunikacyjnych gotowych do świadczenia usług w „białych plamach” (lokalizacje wskazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa)  przekroczy 102 tysiące.

Realizowany przez TAURON projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała 30 Mb/s. Firma buduje sieć w siedmiu obszarach konkursowych POPC, czyli 132 gminach znajdujących się w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

Wszelkie niezbędne informacje nt. realizowanego projektu znaleźć można pod adresem: www.biznes.tauron.pl.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.