Postępowanie kwalifikacyjne do Zarządu TAURONA

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2022 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 6 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń należy przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A.” na adres: TAURON Polska Energia S.A., Zamiejscowe Biuro w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Zgłoszenia składane osobiście będą przyjmowane w Zamiejscowym Biurze w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (piętro XVI), w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 01.04.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 01.04.2022 r.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej spółki najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji na stanowisku Prezesa Zarządu. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniu 06.04.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można znaleźć klikając w link.

tauron.jpg

Rozmiar 56,2 kB 920x460 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.