TAURON odbudowuje „zieloną infrastrukturę”

Niemal 2,5 tysiąca posadzonych drzew to efekt akcji „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla przyrody”. Pierwsze nasadzenia odbyły się w ubiegłym roku w Ogrodzieńcu, kolejne w ostatnich tygodniach w Kamiennej Górze.

W ubiegłym roku TAURON posadził już 1440 drzew w Ogrodzieńcu w województwie śląskim. Były to m.in. sosny i brzozy, które odbudują drzewostan zdewastowany przez nawałnicę. Miejscem tegorocznego wiosennego sadzenia były okolice Kamiennej Góry (woj. dolnośląskie), gdzie sadzonki dębów i buków odnowią las zniszczony przez burze i inne anomalie pogodowe.

- Zalesione tereny i piękny własny ogród to marzenie wielu właścicieli działek. Obecnie wybór drzew i krzewów jest ogromny. Trzeba jednak pamiętać, że na terenach, gdzie znajduje się infrastruktura energetyczna roślinność nie może zagrażać dostawom energii elektrycznej. Blisko połowa wszystkich awarii elektroenergetycznych spowodowana jest przez połamane drzewa, która są posadzone zbyt blisko linii energetycznych lub nie są odpowiednio pielęgnowane - wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Wycinki, a także przycinki drzew, gałęzi i krzewów rosnących w obszarze tras linii elektroenergetycznych, to jeden z zabiegów eksploatacyjnych prowadzonych przez TAURON Dystrybucja. Spółka organizuje i wykonuje wycinki oraz przycinki gałęzi drzew i krzewów rosnących w pobliżu linii elektroenergetycznych, w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących norm. Działania te są prowadzone właśnie po to, aby zapewnić bezawaryjną pracę sieci, bezpieczne dostawy energii i bezpieczeństwo osób oraz obiektów w pobliżu linii energetycznych.

- W Kamiennej Górze każdego roku dokonujemy przeglądu stanu drzew w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną usuwane są drzewa chore oraz wiatrołomy. Nasadzenia są prowadzone w celu zapewnienia ciągłości utrzymania drzewostanu. Zasadzone drzewa odbudują fragment lasu na terenie Góry Parkowej, który uległ zniszczeniu w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych i działania owadzich szkodników - mówi Rafał Święcki z Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

Awarie i ich przyczyny

Większość uszkodzeń sieci elektroenergetycznej, w wyniku których klienci są pozbawieni zasilania, ma miejsce w trakcie gwałtownych burz i wichur w okresie letnio-jesiennym. Awarie powstają wskutek łamania się i upadania drzew oraz gałęzi na przewody linii elektroenergetycznych. W większości przypadków były to drzewa, które rosły poza pasem eksploatacyjnym.

Już ok. 10 lat temu na terenie działania TAURON Dystrybucja został uruchomiony „Program kompleksowej wycinki i przycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi”, w ramach którego prace wykonywane są nie tylko w obszarach leśnych, ale również na terenach publicznych, prywatnych, w parkach i obszarach chronionych. Energetycy i specjalistyczne firmy dbają, aby drzewa w jak najmniejszym stopniu zagrażały zasilającym liniom napowietrznym.

W roku 2021 na terenie spółki w ramach umów zawartych z firmami zewnętrznymi przycięto gałęzie drzew i krzewów rosnących pod liniami napowietrznymi  i zagrażających bezpieczeństwu sieci oraz ludzi. Umowami na wycinki serwisowe łącznie objęte było ponad 43 tys. km sieci średniego i wysokiego napięcia. Dla sieci napowietrznej niskiego napięcia było to ok. 14 tys. km.

- W bieżącym roku planujemy zrealizować prace wycinkowe przy liniach niskiego napięcia o długości od 15 do 17 tys. km. TAURON Dystrybucja jako właściciel i użytkownik linii elektroenergetycznych zgodnie z prawem zobowiązany jest do prowadzenia właściwej eksploatacji sieci oraz likwidowania wszelkich zagrożeń dla osób postronnych oraz zagrożeń dla bezpiecznej pracy sieci. Dlatego, jeżeli właściciele nie dokonują koniecznych zabiegów przy drzewach i krzewach na swoich posesjach, lub jeżeli sadzą nieodpowiedzialnie wysokie gatunki drzew - jesteśmy zmuszeni prowadzić wycinkę na ich terenie. Robimy to w oparciu o umowy zawarte ze specjalistycznymi firmami - tłumaczy Ewa Groń.

Jak zadbać nie tylko o drzewo, ale i o swoje bezpieczeństwo?

Każdy właściciel drzew rosnących wysoko, takich jak sosny czy jodły, musi liczyć się z regularnym przycinaniem gałęzi. Mała świąteczna choinka posadzona w ogrodzie z czasem urośnie, a dwudziestoletni świerk, sięgający przewodów elektrycznych to już realne zagrożenie. Drzewa rosnące w pobliżu linii energetycznej należy regularnie przycinać, by połamane gałęzie niesione przez wiatr nie spowodowały awarii. Może się tak zdarzyć również pod naporem ciężkiego, mokrego śniegu lub podczas wichur.

- Kiedy mamy spokojny rok, czyli taki, w którym anomalie pogodowe nie zdarzają się zbyt często i gwałtownie, więc mówimy tutaj o standardowych opadach śniegu i deszczu oraz o porywistym wietrze - szacujemy, że 1/3 wszystkich awarii spowodowana jest przez połamane drzewa - mówi Ewa Groń. - Natomiast w roku obfitującym w zdarzenia typu orkany, huragany, duże opady śniegu jest to przyczyna nawet połowy wszystkich awarii. Tego typu zjawiska występują coraz częściej - dodaje Groń.  

Zerwane przewody to nie tylko braki w dostawie prądu, ale też zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Każdy przypadek zerwania przewodów należy zgłaszać do TAURON Dystrybucji na numer alarmowy 991.

Aby uniknąć zagrożenia należy robić przegląd dużych, wieloletnich drzew co 2-3 lata, tak, aby gałęzie i konary nie zbliżały się do linii energetycznych. Jeżeli natomiast gałęzie już wrosły w przewody i grozi to porażeniem lub pożarem - należy bezzwłocznie zgłosić taki przypadek energetykom, ponieważ przed przycinką dla bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie zasilania.

Co sadzić, by nie przesadzić?

TAURON przygotował specjalny poradnik ogrodniczy, w którym porusza temat roślin nadających się do posadzenia w okolicach linii energetycznych. E-book „Co sadzić, by nie przesadzić?” jest dostępny do pobrania tutaj:

www.tauron-dystrybucja.pl/co-sadzic-by-nie-przesadzic

Publikacja opracowana została wspólnie przez energetyków i dendrologów zawiera także  porady dotyczące sadzenia oraz ciekawostki dendrologiczne.

Rozmiar 1,6 MB

1 / 4

Audio

21.06.2022

Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja

Pobierz m4a (1,6 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.