Bezpieczne prace polowe z TAURONEM

Letnie miesiące to dla rolników intensywny czas prac polowych i zbiorów – nierzadko prowadzonych w pobliżu lub pod liniami energetycznymi. TAURON Dystrybucja przypomina i przestrzega: Włącz ostrożność!

Latem, częściej niż w pozostałych porach roku, zdarzają się wypadki związane z porażeniem prądem na wsiach. Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi głównie na skutek przypadkowego zetknięcia się maszyn rolniczych z przewodem pod napięciem podczas przejazdu albo wykonywania prac pod liniami energetycznymi. Przyczyną wypadków zazwyczaj są zmęczenie, nieuwaga lub lekceważenie zagrożenia.

W trakcie prac polowych należy być świadomym możliwych zagrożeń związanych z pracą w pobliżu linii energetycznych oraz wiedzieć, jak prawidłowo reagować, kiedy do wypadku już dojdzie.

- Wypadki z udziałem pracowników rolnych, to część zdarzeń, do których dochodzi w terenie. Operatorzy koparek, betoniarek, aut z naczepą, którzy podczas prac lub przejazdów  uszkadzają linie energetyczne, to jedna i najczęstsza kategoria wypadków zagrażających porażeniem. Tego typu wypadki zdarzają się przez cały rok – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja - Natomiast druga, sezonowa grupa ryzyka, to rolnicy ulegający porażeniu lub uszkadzający sprzęt podczas prac na polach ornych, czy podczas żniw. Do wszystkich tych osób adresowana jest akcja „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”, w ramach której przypominamy pracownikom budowlanym, kierowcom, rolnikom i domowym majsterkowiczom o zawodowym BHP, rozsądku i uważności. W materiałach edukacyjnych, filmach z pierwszej pomocy i animacjach mówimy o zasadach i zachowaniach, które podnoszą bezpieczeństwo ludzi – dodaje.

Zanim maszyna wyjedzie w pole

Nowoczesne maszyny rolnicze mają coraz większe gabaryty, dlatego bardzo ważna jest znajomość ich maksymalnej wysokości i zasięgu. Zanim maszyna wyjedzie w pole, przez które przebiegają linie energetyczne, należy upewnić się, że jej maksymalna wysokość mieści się w normach przewidzianych przepisami. Jeśli w zasięgu maszyny znajdują się linie energetyczne, należy ocenić wysokość zawieszenia przewodów i możliwość bezpiecznego przejazdu pod nimi. Wszelkie wzniesienia terenu mogą zmniejszać tę odległość. Bezpiecznie pod przewodami mogą przemieszczać się maszyny z osłoną dla obsługi o wysokości do 4,2 m. Nowoczesny sprzęt bywa jednak wyższy, a wiele maszyn jest wyposażonych w radia i systemy łączności z antenami wystającymi z kabiny, które mogą zahaczyć o przewód lub nadmiernie się do niego zbliżyć, co również może skutkować porażeniem.

Wysokość podwieszenia przewodów jest zgodna z obowiązującymi normami i bezpieczna przy zachowaniu odpowiedniej uwagi. Praca wymaga jednak każdorazowo zachowania czujności względem usytuowania i warunków dla konkretnej linii. Nawet jeśli dotąd maszyna mogła swobodnie przejechać pod linią, może się okazać, że kolejnego dnia nie będzie to możliwe. W letnich miesiącach, ze względu na wysokie temperatury, może dochodzić do obniżania wysokości przewodów, zwiększając tym samym ryzyko zetknięcia lub zerwania linii przez przejeżdżający pojazd. Jeżeli zauważymy niebezpieczne obniżenie przewodów, powinniśmy o tym niezwłocznie poinformować pogotowie energetyczne, dzwoniąc pod numer 991.

Bezpieczne prace polowe

Prowadząc prace polowe, szczególną ostrożność należy zachować nie tylko podczas przejazdu dużych maszyn, takich jak ciągniki i kombajny, ale też podczas korzystania z przyczep rolniczych, przy załadunku i rozładunku plonów oraz podczas prowadzenia oprysku pól. Bezpośrednio pod liniami energetycznymi lub w ich pobliżu nie można składować materiałów ani układać plonów na stertach. Materiały niemetalowe, np. konary drzew, opony, liny i siano mogą przewodzić prąd w zależności od stopnia wilgotności i zanieczyszczenia kurzem i brudem. Wzdłuż linii energetycznych nie powinny być także umieszczane systemy nawadniające. Przedmioty takie jak metalowa drabina lub pręty zawsze powinno się przenosić poziomo, równolegle do podłoża. Nie tylko zetknięcie ich z przewodami jest groźne. Już samo zbliżenie do przewodów na zbyt małą odległość może skończyć się poparzeniem łukiem elektrycznym.

Co zrobić w przypadku zetknięcia lub zerwania linii energetycznej?

Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do przewodów, a tym bardziej próbować ich podnosić, czy samodzielnie naprawiać. Dotykanie przewodów elektrycznych lub osób i obiektów, mających styczność z przewodami grozi śmiercią.

Jeśli zetknięcie z linią nastąpiło w trakcie prowadzenia maszyny rolniczej i nie ma poważnego zagrożenia, nie należy opuszczać kabiny pojazdu – jest się w niej odizolowanym od napięcia i bezpiecznym. Nie należy wycofywać maszyny. Wyjeżdżając w teren zawsze powinno się mieć przy sobie telefon komórkowy, by móc w razie potrzeby zadzwonić po pomoc. O zdarzeniu niezwłocznie informujemy pogotowie energetyczne, dzwoniąc pod numer 991. Należy ostrzec osoby przebywające w pobliżu o zaistniałej awarii i zakazać im zbliżania się do maszyny. Dotknięcie pojazdu z zewnątrz może skutkować śmiertelnym porażeniem prądem Jeśli nie można pozostać w kabinie maszyny z powodu zagrożenia (np. zapalenie się elementów maszyny), należy opuść ją wyskakując – absolutnie nie wolno korzystać ze stopni lub drabin. Pod żadnym pozorem nie można dopuścić do połączenia maszyny z gruntem przez ciało – stanowi to śmiertelne zagrożenie.

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem

Jeśli zauważymy nieprzytomnego operatora maszyny rolniczej w kabinie i nie mamy pewności, co się stało, zanim podejdziemy, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które mogą świadczyć, że doszło do porażenia: jeśli którykolwiek z elementów maszyny styka się z linią lub jest do niej zbliżony na małą odległość, poszkodowany kurczowo ściska przewód – możemy być pewni, że doszło do porażenia.

Nie wolno dotykać poszkodowanego, który jest rażony prądem ani zbliżać się do linii na odległość mniejszą niż 5 metrów, w przeciwnym razie sami możemy zostać porażeni. Pomoc należy ograniczyć do zawiadomienia służb, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Jeśli zdarzenie miało miejsce na terenie gospodarstwa, a źródłem rażenie jest urządzenie zasilane z gniazdka, można udzielić pierwszej pomocy pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zadbamy o własne bezpieczeństwo, odłączając zasilanie.

Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy

Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy w pobliżu infrastruktury energetycznej i pierwszej pomocy przy porażeniu prądem można znaleźć na stronie internetowej prowadzonego przez TAURON Dystrybucję programu Bezpieczniki TAURONA: bezpieczniki.tauron-dystrybucja.pl.

 

Rozmiar 836.3 kB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.