Nowy magazyn energii w sieciach TAURONA

TAURON przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowacyjny przemysłowy magazyn energii ma moc 100 kW i pojemność 180 kWh. Pozwoli to na niezawodną pracę okolicznych instalacji fotowoltaicznych.

- Cały czas rośnie liczba funkcjonujących mikroinstalacji na naszym terenie. Tylko w trzech pierwszych kwartałach br. przyłączonych zostało do naszej sieci ponad 93 300 mikroinstalacji, na łączną moc ponad 768 MW. W sumie mamy ich już przyłączonych ponad 370 tys. o mocy 2,8 GW – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. - Wiemy, że tak ogromna liczba rozproszonych źródeł wytwórczych destabilizuje pracę sieci. Dlatego tak ważne jest - z jednej strony inwestowanie w modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do współpracy z OZE, a z drugiej poszukiwanie rozwiązań, które pomogą we współpracy istniejącego systemu elektroenergetycznego z zieloną generacją - mówi szef katowickiego koncernu.

Energia zmagazynowana w instalacji w Ochotnicy pozwoli na zaspokojenie dobowych potrzeb energetycznych 25 gospodarstw domowych z tego terenu. Magazyn powstał w wyniku współpracy TAURON Dystrybucja, firmy ZPUE S.A. z Włoszczowy, gminy Ochotnica Dolna oraz Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa.

Stabilizacja sieci

Magazyn ma przede wszystkim za zadanie stabilizację napięcia w sieci dystrybucyjnej i dzięki temu umożliwienie niezawodnego funkcjonowania podłączonych do tej sieci prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie.

Obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji, co okresowo ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Przekroczone poziomy oraz asymetria napięć powodują czasowe wyłączenia instalacji prosumenckich. Są to czynniki, które zmniejszają opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

Kolejne magazyny energii

To już drugi przemysłowy magazyn energii uruchomiony w gminie Ochotnica Dolna. Pierwszy pracuje w systemie już od lipca br. i pełni analogiczną rolę.

- Inicjatywa ta jest kolejną z szeregu działań, jakie podejmuje gmina wraz z otoczeniem gospodarczym w celu upowszechnienia nowoczesnych technologii energetycznych. Takimi działaniami przede wszystkim zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców gminy, jednak jest to również pokazanie, w jakim kierunku powinna podążać szeroko rozumiana energetyka rozproszona, czy może raczej obywatelska – komentuje uruchomienie magazynu Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Doświadczenia zdobyte podczas testowania działania pierwszego magazynu energii na terenie gminy, potwierdziły pozytywny wpływ tego typu urządzeń na stabilizację sieci elektroenergetycznej. Po pierwszym okresie pracy widać, że magazyny mogą być podstawą bardziej elastycznej współpracy produkcji i konsumpcji energii z OZE. Jest to szczególnie ważne w kontekście złożonej i trudnej sytuacji energetycznej, nie tylko w skali Polski.

Dlatego w tym roku TAURON Dystrybucja uruchomił stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej w Cieszanowicach (woj. opolskie) o mocy 3 MW i pojemności użytecznej 774 kWh. Energia w tym przypadku magazynowana jest w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych.

Opolski system magazynowania energii powstał na terenie Głównego Punktu Zasilania Cieszanowice w gminie Kamiennik. Zadaniem tej stacji elektroenergetycznej jest między innymi przekazywanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w znajdującej się nieopodal farmie wiatrowej w Lipnikach. Magazyn spełnia tą samą stabilizującą rolę dla sieci elektroenergetycznej, co magazyny w Ochotnicy Dolnej, tylko na większą skalę.

Parametry techniczne magazynu

Magazyn energii w Ochotnicy Dolnej o mocy 100 kW oraz pojemności 180 kWh został równolegle przyłączony do końcówki wyselekcjonowanego obwodu niskiego napięcia. Wybrany obwód charakteryzuje się dużym udziałem mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz przyłączonymi odbiorcami energii o dużym zapotrzebowaniem na moc.

Kombinacja tych dwóch różnych typów klientów powoduje, że w obwodzie w słoneczne dni są obserwowane wzrosty napięcia powodowane pracą mikroinstalacji fotowoltaicznych, a w pochmurne dni oraz w godzinach szczytu wieczornego, obserwowane są spadki napięcia zasilającego, powodowane dużym poborem energii.

Dlatego zadaniem magazynu energii w tej lokalizacji jest niezależna stabilizacja napięć fazowych, poprzez ładowanie baterii w godzinach pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych (obniżanie napięć fazowych) oraz rozładowywanie baterii w godzinach dużego obciążenia oraz szczytu wieczornego (podwyższanie napięć fazowych).

- Celem prowadzonego przez ZPUE S.A wraz z firmą TAURON Dystrybucja S.A. pilotażu jest zbadanie funkcji regulacyjnych magazynu energii i ich wpływu na sieć dystrybucyjną. Chcemy wspólnie określić jaki jest realny zasięg działania magazynu energii o proponowanych parametrach. Zadaniem testowanego magazynu jest stabilizacja napięcia w sieci, w której występują w zależności od pory dnia dwa przeciwstawne zjawiska - wzrostu oraz spadku napięcia. Zjawiska te są powodowane różnym charakterem odbiorów oraz źródeł przyłączonych przez prosumentów do sieci - podsumowuje Krzysztof Wybrański, Dyrektor Rozwoju Nowych Technologii ZPUE S.A.

BD1F8307-4449-4037-B4B8-E5C23A53AFF3.jpeg

Rozmiar 1,6 MB 2736x1824 pikseli

1 / 3

Foto

29.11.2022

Pobierz jpeg (1,6 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.