Ograniczone ceny prądu dla gospodarstw domowych

Większość klientów TAURONA zaoszczędzi w przyszłym roku około 2 tys. złotych, dzięki ochronie Tarczy Solidarnościowej – wyliczają eksperci TAURONA. Wyliczenia te dotyczą przeciętnego gospodarstwa domowego zużywającego do 2000 kWh prądu. Średnio 2,6-3 tys. złotych zaoszczędzą również klienci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny oraz rolnicy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w sobotę taryfy dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na 2023 rok.

–Ochronne działanie Tarczy Solidarnościowej przynosi realne oszczędności dla gospodarstw domowych. Wnioski taryfowe wszystkich firm energetycznych odzwierciedlają rynkowe ceny energii, których wzrost jest konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wojny hybrydowej prowadzonej przez Kreml w Europie. Sytuację tę uwzględnia w swoich decyzjach prezes Urzędu Regulacji Energetyki – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. – Dzięki rządowym mechanizmom osłonowym w postaci Tarczy Solidarnościowej, gospodarstwa domowe w przyszłym roku będą korzystały z zamrożonej ceny prądu, a po przekroczeniu określonych limitów, również z ograniczonej ustawowo ceny energii elektrycznej – dodaje prezes Paweł Szczeszek.

Dzięki ochronie Tarczy Solidarnościowej przeciętne gospodarstwo domowe zużywające rocznie do 2000 kWh, a takich klientów jest w TAURONIE większość, zaoszczędzi średnio około 2 tys. zł rocznie – wyliczają eksperci TAURONA. Zyskają także gospodarstwa domowe, które po złożeniu oświadczenia otrzymały podwyższone limity. Gospodarstwo domowe, w którym mieszka osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które zużyje do 2600 kWh zaoszczędzi średnio około 2,6 tys. zł, a gospodarstwa posiadające Kartę Dużej Rodziny i rolnicy zużywający do 3000 KWh zaoszczędzą średnio około 3 tys. złotych. Aby skorzystać z podwyższonych limitów należy złożyć oświadczenie do 30 czerwca 2023 r. Dla gospodarstw, które nie zmieszczą się w ustawowych progach, przewidziano dodatkową pomoc. W każdym przypadku po przekroczeniu przez gospodarstwo domowe limitu zastosowana zostanie automatycznie ograniczona ustawowo cena dla nadwyżki prądu, która nie będzie wyższa niż 693 zł/MWh netto.

– Wnioski taryfowe skierowane do URE odzwierciedlają m.in. ekspozycję Grupy TAURON na ryzyko wysokich cen hurtowych energii. Jest to konsekwencją przewagi potencjału rynku detalicznego nad możliwościami wytwórczymi Grupy. Zapotrzebowanie roczne naszych klientów to ok. 30 TWh, natomiast produkcja energii elektrycznej to ok. 12 TWh rocznie. Oznacza to, że Tauron musi kupić na rynku hurtowym energię elektryczną, dostarczaną następnie gospodarstwom domowym – wyjaśnia Paweł Szczeszek. 

Na rachunek dla klientów składają się opłaty za zużytą energię elektryczną oraz opłaty dystrybucyjne. W przypadku tych drugich spółka dystrybucyjna z przychodów z taryfy pokrywa koszty rozwoju i utrzymania sieci energetycznej, służącej do dostarczania energii do 5,7 mln swoich klientów.  Utrzymuje infrastrukturę energetyczną i rozbudowuje ją w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne dostawy energii do klientów i móc przyłączać do sieci nowych.

Tylko w 2021 roku przez TAURON Dystrybucje zawartych zostało ponad 108 tys. nowych umów przyłączeniowych, co wymagało rozbudowy i przygotowania infrastruktury energetycznej. Spółka inwestuje również w automatyzację sieci oraz w kablowanie i skracanie ciągów liniowych, co zmniejsza liczbę awarii. Dodatkowo odtwarza i rozbudowuje infrastrukturę energetyczną zasilającą klientów, wydając na ten cel około 2 mld złotych rocznie.

– Inwestycje w obszarze dystrybucji są szczególnie istotne ze względu na rozwijający się w ostatnich latach rynek OZE. W sumie w sieci TAURONA pracuje już łącznie już niemal 700 dużych instalacji OZE oraz ponad 375 tys. mikroinstalacji. Do 2030 roku planujemy zainwestować w sieci elektroenergetyczne 24 miliardy złotych. Środki te zostaną skierowane na unowocześnienie i modernizację sieci oraz przyłączanie nowych klientów wyjaśnia Paweł Szczeszek. - Jednak rozwój źródeł OZE wielokrotnie przekracza prognozy w tym zakresie, a istniejąca sieć energetyczna nie była budowana z uwzględnieniem takiej liczby OZE. Stąd jej modernizacja i dostosowanie wymaga zwiększenia nakładów finansowych  - dodaje prezes TAURONA.

 

Bonus za oszczędzanie

Jeśli gospodarstwo domowe ograniczy zużycie energii o ponad 10 procent w stosunku do 2022 r., oprócz oszczędności wynikających z ograniczenia zużycia energii, klient otrzyma 10 procentową obniżkę rachunku w 2024 r. To podwójna zachęta do oszczędności. 

TAURON wspiera klientów we wdrażaniu dobrych nawyków i optymalnych rozwiązań technologicznych dla domu, które przyniosą oszczędności i pozwolą w pełni skorzystać z rozwiązań Tarczy Solidarnościowej. Pomocne wskazówki naszych ekspertów można znaleźć w na blogu lepiej.tauron.pl, w social mediach, a także w praktycznym bezpłatnym poradniku na lepiej.tauron.pl/oszczędzanie

Dla prawidłowego zaplanowania zapotrzebowania i zoptymalizowania zużycia energii  TAURON przygotował również dla klientów trzy przydatne kalkulatory, które zostały zebrane tutaj:  https://www.tauron-dystrybucja.pl/kalkulatory

Wyniki Grupy TAURON (32).png

Rozmiar 656.3 kB 1890x1063 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.