Rafako i TAURON wracają do rozmów

Grupa Rafako zwróciła się do TAURON Wytwarzanie z propozycją powrotu do negocjacji. Strony ustalają dogodny termin ich przeprowadzenia. Przedstawiciele TAURON Wytwarzanie wyrazili wstępną zgodę na powrót do rozmów.

- Liczymy na poważne rozmowy, zmierzające do polubownego rozwiązania kwestii spornych. Warunkiem ich powodzenia jest wycofanie się Rafako z pomysłu dot. nieuzasadnionych roszczeń, wydłużenie gwarancji oraz przedstawienie realnego harmonogramu usunięcia zidentyfikowanych wad i usterek - wyjaśnia Trajan Szuladziński, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. 

TAURON, na wypadek niepowodzenia rozmów, przygotowuje pakiet rozwiązań wspierających pracowników, podwykonawców oraz samorząd w Raciborzu przed skutkami problemów Rafako.

 TAURON od 2014 roku wspierał Rafako przy budowie bloku w Jaworznie, choć wykonawca opóźnił oddanie bloku do użytku o 20 miesięcy. Równocześnie podpisaliśmy z raciborską spółką piętnaście aneksów umożliwiających jej zakończenie inwestycji, nie korzystając przy tym z możliwości stosowania narzędzi prawnych. Na ich podjęcie zdecydowaliśmy się dopiero wtedy, gdy Rafako nie usunęło zidentyfikowanych wad i usterek bloku, a ponadto nie przedstawiło nawet realnego planu ich usunięcia, ani wykonalnej koncepcji zakończenia okresu przejściowego. Co najważniejsze, nie otrzymaliśmy również potwierdzenia dotrzymywania przez jednostkę technicznych parametrów kontraktowych – dodaje Szuladziński. 

W minionym tygodniu TAURON wezwał RAFAKO do zapłaty kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę 1 312 440 218,91zł. Wezwanie wynikało z zapisów kontraktowych, dotyczących budowy bloku w Jaworznie. Ze wstępnych analiz wynika, że błędy projektowe dotyczą m.in. kluczowych układów technologicznych: zespołów młynowych, układu odpirytowania, odżużlacza, instalacji transportu żużla oraz komory paleniskowej.

Stabilna praca bloku 910 MW 

Od września, czyli od momentu przejęcia eksploatacji jednostki przez służby TAURON Wytwarzanie, blok pracując stabilnie, wyprodukował 1.635 tys. MWh. W grudniu, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100% dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh. 

Na terenie składowiska węgla bloku 910 MW zostało zgromadzonych ponad 189 tys. ton paliwa, z czego ponad 80 proc. pochodzi z ZG Sobieski, które jest dedykowane dla tej jednostki.

Rozmiar 2,0 MB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.