Zielony Zwrot w innowacjach. TAURON stawia na OZE i sieci

Inteligentna dystrybucja, zrównoważone ciepło, zielona energia oraz klient i jego potrzeby to główne kierunki Strategicznej Agendy Badawczej Grupy TAURON. Dokument w nowej wersji wspiera realizację celów Zielonego Zwrotu TAURONA oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. TAURON jest pierwszą firmą polskiego sektora energetycznego, która do zarządzania innowacjami podeszła systemowo, prezentując SAB w 2018 roku.

Skuteczna realizacja Strategicznej Agendy Badawczej z 2018 roku zaowocowała udanymi przedsięwzięciami, m.in. wdrożeniem technologii blockchain, uruchomieniem mikrosieci w Bytomiu czy komercjalizacją Wirtualnej Elektrowni. Kolejna wersja Strategicznej Agendy Badawczej to nowe otwarcie w obszarach, które dziś rozwijają się z niespotykaną dynamiką, takich jak wykorzystanie zielonego wodoru, dekarbonizacja ciepłownictwa, magazynowanie energii czy korzystanie z danych pochodzących z inteligentnej sieci.

Dokument nowej Strategicznej Agendy Badawczej jest dostępny tutaj.

- Ostatnie lata to okres największych zmian w historii Grupy TAURON. Intensywny rozwój OZE, wydzielenie poza Grupę aktywów węglowych, konieczność przebudowy sieci dystrybucyjnych sprawiają, że zmieniamy się w każdym obszarze naszej działalności - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. - Liczymy, że nowe rozwiązania pomogą nam w podjęciu najważniejszych wyzwań przed jakimi stanie Grupa w najbliższych latach - niestabilnością źródeł OZE czy dekarbonizacją ciepłownictwa. Nowe rozwiązania pozwolą ponadto na skorzystanie z szans biznesowych, na przykład tych związanych z powstawaniem inteligentnej sieci czy rozwojem technologii wodorowych - dodaje prezes TAURONA.

Strategiczna Agenda Badawcza jest dokumentem, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii. Nowy SAB składa się z czterech portfeli badawczych:

  1. Klient i jego potrzeby,
  2. Inteligentna dystrybucja,
  3. Zielona energia,
  4. Zrównoważone ciepło.

W zakresie inteligentnych sieci najważniejszymi kierunkami badań są m.in.: wykorzystanie systemów magazynowych, rozwój automatyki i zaawansowanej diagnostyki sieciowej, dostosowanie sieci do współpracy z OZE oraz ekosystem elektromobilności.

Dekarbonizację ciepłownictwa w Grupie TAURON wspierać będzie realizacja projektów w zakresie m.in. pozyskiwania ciepła z OZE i paliw alternatywnych, wykorzystania technologii jądrowych, a także rozwoju niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych, magazynów oraz scentralizowanych pomp ciepła.

Dużą rolę w portfelu Zielona Energia odgrywa wytwarzanie i wykorzystanie zielonego wodoru, tak przy produkcji paliw syntetycznych i energii, jak i w transporcie. Grupa będzie kontynuować prace dotyczące ultraszybkiego prognozowania i predykcji produkcji OZE, a także rozwoju innowacyjnych konfiguracji źródeł odnawialnych. Jako firma z ponad 5,5 mln klientów, TAURON chce przy ich obsłudze korzystać w większym wymiarze z big data oraz budować wielonarzędziowe, zintegrowane kanały komunikacji.

Każdy portfel wyznacza kierunki przedsięwzięć innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. W ramach kierunków zdefiniowano problematykę dla wybranych, ważnych z punktu widzenia rozwoju Grupy, szczegółowych obszarów badań.

- Taka konstrukcja SAB wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. Tym samym nasza działalność innowacyjna jest realizowana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym - z jasno zdefiniowanymi celami i ambicjami - wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Grupy TAURON. - Strategiczną Agendę Badawczą kierujemy do szerokiego grona odbiorców – uczelni i jednostek badawczych, innowacyjnych firm, zarówno tych dużych, jak i małych, w tym startupów, a także do klientów. Liczymy także na zaangażowanie pracowników Grupy - w tym gronie także mamy wielu innowatorów, których pomysły już nieraz legły u podstaw innowacyjnych projektów i wdrożeń - dodaje wiceprezes Demski.

Przyszłym partnerom w projektach innowacyjnych i badawczo-rozwojowych na stronie internetowej Strategicznej Agendy Badawczej udostępniona jest także polityka własności intelektualnej Grupy TAURON, która wyznacza jednolite standardy postępowania w zakresie zarządzania i ochrony własności intelektualnej w TAURON.

Rozmiar 1,7 MB

1 / 1

Audio

04.04.2023

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia

Pobierz m4a (1,7 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.