TAURON zasila rozbudowę lotniska Pyrzowice

Budowa stacji elektroenergetycznej 110 KV Pyrzowice Lotnisko oraz linii zasilających, to projekty sieciowe umożliwiające rozbudoportu lotniczego Pyrzowice. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i niezawodność zasilania śląskiego lotniska. Budżet całego przedsięwzięcia po stronie TAURON Dystrybucji to blisko 100 mln złotych, a zakończenie prac planowane jest na 2024 rok.

- Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych to najistotniejsza pozycja w naszym budżecie inwestycyjnym. Tylko w województwie śląskim zainwestujemy w tym roku około 700 mln zł wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w regionie lotniska w Pyrzowicach dowodzi, że infrastruktura energetyczna jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego regionudodaje prezes TAURONA.

Projekt jest realizowany w oparciu o warunki przyłączenia wydane dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach w 2016 roku. Celem przedsięwzięcia jest  poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania układów sieci średniego i wysokiego napięcia w obszarze lotniska. Planowane zakończenie prac nastąpi w 2024 r.

- Inwestycje, które realizujemy na tym obszarze nie dotyczą tylko dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnej w obszarze Portu Lotniczego. Poza obszarem lotniska przewidywany jest również wzrost zapotrzebowania na energię przy węzłach drogowych A1 i S1 oraz węzła kolejowego. Rozbudowa sieci służy też poprawie zasilania naszych klientów na terenach gmin Ożarowice, Mierzęcice i Siewierztłumaczy prezes Paweł Szczeszek.

Prowadzone prace obejmują szereg zadań podzielonych na etapy. Obejmują budowę stacji
110/20 kV Pyrzowice Lotnisko, budowę dwóch linii kablowych wysokiego napięcia o łącznej długości 24 km pomiędzy 3 stacjami: Miasteczko Pyrzowice Lotnisko - Siewierz oraz budowę 9 km linii kablowej średniego napięcia. W przypadku tej inwestycji położone zostaną linie kablowe, a więc poprowadzone w ziemi. W stosunku do napowietrznych są one bardziej odporne na warunki atmosferyczne, a tym samym mniej narażone na uszkodzenia i awarie.

Przy realizacji projektu, do tej pory zostało przygotowane prawie 24 kilometry infrastruktury do zaciągnięcia i połączenia kabli wysokiego napięcia. Zastosowana zostanie podczas tych prac nowa na polskim rynku technologia hydraulicznego zaciągania kabli wysokiego napięcia o przekroju żyły 800 mm2. Po raz pierwszy w Polsce takie prace zostaną przeprowadzone na tak długich odcinkach. Metoda zapewnia optymalne warunki budowy linii kablowych, zapewniające w przyszłości bezawaryjną pracę sieci.

Administracyjne i technologiczne wyzwania

Podczas tak dużych zadań inwestycyjnych najdłużej trawiącym etapem jest okres projektowania i pozyskania zgód formalno-prawnych.  

- Wytyczenie trasy i uzyskanie prawa do gruntu na odcinku kilkudziesięciu km to bardzo trudne zadanie w każdym terenie, a prawie niemożliwe do zrealizowania na wysoko zurbanizowanym obszarze ŚląskaPrzy projektowaniu trasy linii konieczne było uwzględnienie jej przejścia przez teren prawie 500 nieruchomości. W tym przypadku prace zrealizowaliśmy dzięki współpracy z PKP PLK, z którą zawarliśmy w 2018 r. stosowną umowę. Po naszej stronie było przygotowanie projektu budowlanego, a PKP PLK pozyskała decyzję pozwolenia na budowę dla obiektów liniowych wysokiego i średniego napięcia - wyjaśnia Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucja.

Podczas realizacji prac energetycy z TAURON Dystrybucji musieli też zmierzyć się z ograniczeniami w wyłączeniach sieci średniego i wysokiego napięcia, które były konieczne dla przeprowadzenia robót. Sposób ich przeprowadzenia nie mógł jednak spowodować zakłóceń w dostawach energii dla kluczowych klientów na tym terenie oraz dla ich procesów technologicznych.

Pomimo tych ograniczeń oraz występujących w ostatnich kilku latach przejściowych brakach dostępności materiałów na rynku i wydłużonych terminów dostaw - prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ostatnim etapem prac będzie powiązanie istniejących linii średniego napięcia z nową rozdzielnią.

Rozmiar 1,0 MB

1 / 4

Audio

17.05.2023

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia

Pobierz m4a (1,0 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.