#NaturalniBohaterowie od TAURONA. Energetyczny lider wspiera naturę

Wspólne sadzenie drzew, działania edukacyjne skierowane do najmłodszych oraz promowanie postaw proekologicznych wśród turystów odwiedzających Karkonoski Park Narodowy - to główne założenia nowej akcji TAURONA pod hasłem #NaturalniBohaterowie. Akcja prowadzona przez energetycznego lidera i Karkonoski Park Narodowy opiera się na wspólnie podpisanym zobowiązaniu na rzecz edukacji i ochrony przyrody.

Akcja #NaturalniBohaterowie opiera się na realizowaniu inicjatyw wspierających ochronę środowiska i wpisuje się w Zielony Zwrot TAURONA. W ramach projektu firma będzie dążyła do zaangażowania pracowników na podstawie wolontariatu pracowniczego, w działania leśników i strażników ochrony przyrody.

- TAURON rozpoczyna współpracę z Karkonoskim Parkiem Narodowym w trosce o przyrodę, która nas otacza. Wspólnym mianownikiem naszych starań jest szeroko pojęta ochrona środowiska, która wpisuje się w Zielony Zwrot TAURONA. W ramach projektu będziemy dążyli do zaangażowania pracowników w działania wspierające Służbę Parku Narodowego, m.in. we wspólne sadzenie drzew. Współpraca z parkiem to znakomita okazja, by promować wśród naszych pracowników ideę ochrony bioróżnorodności, a także aktywny styl życia - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

- Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna to jedne z podstawowych funkcji parków narodowych, to również główne obszary naszej współpracy z TAURONEM. Edukacja ekologiczna z pewnością jest najlepszym sposobem kształtowania świadomych postaw społeczeństwa, przybliżania potrzeby ochrony wartości przyrodniczych oraz budowania odpowiedzialności za jej użytkowanie. Cieszymy się, że wspólne działania z pracownikami TAURONA przyczynią się do lepszego zrozumienia tych zagadnień, że to właśnie ochrona przyrody Karkonoszy została zauważona przez Spółkę jako projekt wart wsparcia i współpracy. Mamy nadzieję, że poprzez działania edukacyjne, trafimy z naszym przekazem również do świadomości turystów tak licznie odwiedzających KPN - podkreślił dr Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.

Współpraca pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym a TAURONEM obejmuje m.in.: warsztat edukacyjny z zakresu różnorodności biologicznej dla pracowników Grupy TAURON, spotkania dla pracowników Grupy TAURON z przedstawicielami parku, sadzenie buków w lasach regla dolnego w ramach przebudowy drzewostanów, opracowanie i instalację tablic informacyjno-edukacyjnych przy punktach wejściowych na teren parku.

#NaturalniBohaterowie to autorska akcja Grupy TAURON, której celem jest wspieranie przyrody na południu Polski przez promowanie konieczności ochrony gatunkowej w parkach - w tym ochrona siedlisk żyjących tam gatunków. Energetyczny lider, który realizuje od 2019 roku nową strategię pod hasłem Zielony Zwrot TAURONA promuje proekologiczne postawy sprzyjające przyrodzie, jak również opracowanie map kieszonkowych dla turystów, z informacjami o zasadach poruszania się po szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego.

Żywy Bank Genów

Karkonoski Park Narodowy jest jednym z najstarszych polskich parków narodowych, został powołany w 1959 roku, jego powierzchnia obejmuje blisko 6 tys. ha. Na jego terenie działają trzy ośrodki edukacyjne: Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, Centrum Informacyjne KPN w Karpaczu oraz Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne w Sobieszowie, które co roku oferują zajęcia dla blisko tys. odbiorców. Żywy Bank Genów Jagniątków w KPN to miejsce, gdzie w ramach ochrony in-situ hoduje się najcenniejsze gatunki roślin z terenu Karkonoszy oraz prowadzony jest projekt reintrodukcji niepylaka apollo. Prowadzone są tu również działania edukacyjne np. gry terenowe i wycieczki przyrodnicze oraz szkółkowanie (wykonywanie sadzonek drzew leśnych), zajęcia o zapylaniu kwiatów i pszczołach, inwazyjnych gatunkach roślin, oznaczanie roślin w ogrodzie dydaktycznym. Karkonoski Park Narodowy odwiedza rocznie ok 2,5 mln turystów, którzy wędrują po 130 km szlaków turystycznych. KPN realizuje liczne projekty w ramach funduszy krajowych oraz europejskich, zarówno w ramach międzynarodowych konsorcjów jak również przedsięwzięć, których liderem jest KPN. Zarówno TAURON i KPN czynnie współpracują z Grupą Karkonoską GOPR.

Zielony Zwrot TAURONA

Zielony Zwrot TAURONA zakłada skokowe zwiększenie mocy OZE. W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.

Tylko w energetyce wiatrowej TAURON do 2030 roku Grupa planuje dysponować już 1100 MW w technologii wiatrowej. Równocześnie Grupa będzie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych - do 2025 roku zwiększy moce do 700 MW, a w 2030 roku będzie dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1400 MW.

AF0CA4AB-4647-4176-B23A-9A4409D9F68B.jpeg

Rozmiar 3.8 MB 2782x2010 pikseli

1 / 2

Foto

21.06.2023

Pobierz jpeg (3.8 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.