Skarb Państwa chce kupić elektrownie węglowe TAURONA

Skarb Państwa zaproponował warunki zakupu od Grupy TAURON spółki TAURON Wytwarzanie, w skład której wchodzą elektrownie m.in. w Jaworznie, Łaziskach, Będzinie oraz spółki zależne, w tym TAURON Serwis i Bioeko Grupa TAURON. Aktywa wytwórcze oparte na węglu mają trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

- Proces porządkowania polskiego sektora energetycznego, za który odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, miarowo postępuje do przodu. Otrzymaliśmy propozycję zawierającą warunki zakupu naszych aktywów wytwórczych opartych na węglu. Sfinalizowanie transakcji sprzedaży elektrowni węglowych jest zgodne z naszą strategią czyli Zielonym Zwrotem TAURONA i odblokuje nasz potencjał inwestycyjny oraz pozwoli na zwiększenie dynamiki energetycznej transformacji - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Na wartość transakcji składają się dwa elementy: cena za akcje TAURON Wytwarzanie oraz wartość zadłużenia tej spółki w stosunku do Emitenta, które będzie podlegało spłacie. Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji TAURON Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Grupy TAURON zadłużenia spółki istniejącego na dzień nabycia akcji TAURON Wytwarzanie przez Skarb Państwa. Grupa TAURON informuje, że według stanu na dzień 30 września 2022 r. zadłużenie stanowiło kwotę 6 326 mln zł (kwota ta stanowi kapitał pożyczkowy plus naliczone odsetki do dnia 30 września 2022 r.). Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego na kapitał własny spółki. Część zadłużenia TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego w kwocie 2 120 mln zł podlegać będzie spłacie przez okres ośmiu lat od dnia zamknięcia, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego istniejące na dzień zamknięcia ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji, którego uruchomienie ma nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia zamknięcia. Pozostałe rozliczenia wewnątrzgrupowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń dotyczących uprawnień do emisji CO2, są realizowane na bieżąco i nie będą miały wpływu na cenę sprzedaży.

Grupa TAURON zamierza przeanalizować warunki transakcji polegającej na sprzedaży Skarbowi Państwa 100 proc. akcji spółki TAURON Wytwarzanie, w skład której wchodzą oddziały: Elektrownia Nowe Jaworzno, Elektrownia Jaworzno II i III, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Siersza, Elektrownia Stalowa Wola oraz spółki zależne, w tym TAURON Serwis i Bioeko Grupa TAURON. Wszystkie wymienione spółki mają ostatecznie trafić do powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

- Zakończenie w zeszłym roku procesu sprzedaży akcji TAURON Wydobycie i finalizowana obecnie sprzedaż akcji TAURON Wytwarzanie to krok milowy w rozwoju firmy. Realizacja tej transakcji umożliwi sfinansowanie wielkich procesów inwestycyjnych związanych z rozbudową aktywów OZE oraz intensyfikację rozwoju sieci elektroenergetycznych. Cały proces odbywa się z poszanowaniem praw pracowniczych - wyjaśnia Paweł Szczeszek.

Realizowana od czerwca 2022 roku Strategia Grupy TAURON pod hasłem „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło” zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. Priorytetem Strategii Grupy TAURON jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.

Grupa TAURON zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii i ciepła. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem, drugim sprzedawcą i trzecim wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

IMG_2847.JPG

Rozmiar 6.5 MB 5464x3070 pikseli

1 / 1

Foto

15.07.2023

Pobierz JPG (6.5 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.