TAURON zakończył strategiczną inwestycję w Krakowie

TAURON zakończył prace przy przebudowie stacji elektroenergetycznej Prądnik w Krakowie. Stacja Prądnik, to jedna z trzech stacji węzłowych wysokiego napięcia, strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Krakowa. W 2022 roku nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne w Małopolsce wyniosły 670 milionów złotych.

- Sieci elektroenergetyczne to priorytet inwestycyjny Grupy TAURON. Zdajemy sobie sprawę, że te inwestycje są warunkiem nie tylko powodzenia transformacji energetycznej, ale również rozwoju gospodarczego całych regionów. Efekt przebudowy stacji Prądnik jest tego doskonałym przykładem - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. - Tylko w Małopolsce w ubiegłym roku zainwestowaliśmy w dystrybucję 670 milionów złotych - dodaje prezes Szczeszek.

Stacja Prądnik stanowi istotny punkt węzłowy sieci wysokiego napięcia (110 kV) zasilających miasto. Korzyści z przebudowy stacji, to przede wszystkim poprawa niezawodności dostaw energii, a także usprawnienie procesów przyłączeniowych nowych klientów w północnej części Krakowa.

Stara napowietrzna stacja zlokalizowana była w zwartej zabudowie miejskiej a jej parametry techniczne, rodzaj zastosowanej aparatury i urządzeń wymagały zmiany. Zainstalowana na stacji aparatura była już wyeksploatowana, szczególnie w zakresie wyłączników i odłączników 110 kV oraz ich pneumatycznych napędów.

Potencjalne awarie na GPZ (Główny Punkt Zasilania) Prądnik mogły mieć charakter systemowy i powodować groźne skutki dla pracy sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia w obrębie Krakowa.

- Z GPZ-tu Prądnik zasilanych jest blisko 50 tys. klientów TAURONA i 308 stacji SN/nN. Podczas prac nietypowe było to, że budowa prowadzona była na obiekcie czynnym oraz przy realizacji przez starą stację funkcji stacji węzłowej - wyjaśnia Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucja. - Ze względu na znaczenie Prądnika dla zasilania miasta Krakowa, nie było możliwości wyłączenia go na czas prowadzenia robót. Przełączenie obwodów odbiorczych ze starej stacji na nowe urządzenia odbywało się więc sukcesywnie i w sposób niezauważalny dla klientów – dodaje prezes TAURON Dystrybucja.

Prace były prowadzone na ul. Prądnickiej wraz z dużymi inwestycjami komunikacyjnymi realizowanymi w pobliżu. Na terenie północnej części Krakowa trwa budowa nowej trasy tramwajowej na Górkę Narodową, północnej obwodnicy miasta i trasy Wolbromskiej.

- Bez przebudowy stacji Prądnik rozwój infrastrukturalny i społeczny północnego Krakowa nie byłby możliwy. Dzięki skorelowaniu tych działań w czasie z inwestycjami miejskimi, prace budowlane i transportowe były mniej uciążliwe dla mieszkańców okolicznych osiedli - wskazuje prezes Pobol.

Energetyczna stacja w miejskim krajobrazie

W efekcie powstała małogabarytowa, nowoczesna stacja wnętrzowa, która wpisuje się w otaczający mieszkalny krajobraz miasta. Przebudowa objęła budowę budynku głównego, jako wolnostojącego trzykondygnacyjnego obiektu z wydzielonymi pomieszczeniami: kablowni, rozdzielni GIS 110 kV, rozdzielni 15 kV, nastawni, telekomunikacji, akumulatorowni oraz zaplecza socjalno-technicznego.

Na stanowiskach transformatorowych wnętrzowych zabudowane zostały transformatory mocy 40/20/20 MVA wraz z systemem uziemienia, ochrony przepięciowej i odgromowej. Kolejnym krokiem prac była przebudowa linii kablowych wysokiego (110 kV) i średniego napięcia (15 kV).

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Krakowa już teraz w samej stacji uwzględniono miejsce dla dodatkowych dwóch pól liniowych wysokiego napięcia oraz dodatkowych czterech pól liniowych średniego napięcia. Pozwoli to na rozbudowę stacji i zaspokojenie przewidywanych przyszłych potrzeb przyłączeniowych na północy Krakowa.

Stacja z historią

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Prądnik wybudowana została w 1947 roku i do czasu modernizacji była najstarszą stacją wysokiego napięcia w Krakowie. Przez kolejne lata GPZ Prądnik był kilkukrotnie modernizowany. Rozbudowa stacji odbywała się od roku 1958 i po kolejnych zmianach technologicznych obiekt stawał się coraz ważniejszy dla zasilania miasta.  Kolejne dziesięciolecia przynosiły rozbudowy i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych w obrębie stacji.

W ostatnich latach stacja funkcjonowała w technologii tradycyjnej, posiadała napowietrzną dwusystemową rozdzielnię wysokiego napięcia połączoną z siecią 110 kV poprzez osiem linii w kierunku stacji: Łobzów, Pasternik, Balicka, Zabierzów, Górka, Wieczysta i Łęg. W ten sposób stacje te pracowały komplementarnie i zasilały całą północną część miasta i okolice Krakowa.

Na etapie decyzji o przebudowie stacji została wybrana zmiana technologii wykonania obiektu, co umożliwia uwolnienie atrakcyjnego terenu w centrum miasta. Dzięki temu planowana jest w tym miejscu budowa obiektów administracyjnych na potrzeby Regionu Wysokich Napięć Kraków oraz Regionu SN/nN Krowodrza TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

20230727_093718.jpg

Rozmiar 3.2 MB 4624x2604 pikseli

1 / 3

Foto

27.07.2023

Pobierz jpg (3.2 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.