Oszczędności w firmach dzięki fotowoltaice. TAURON prosto o formalnościach

Blisko 50 tys. złotych oszczędności może wygenerować rocznie w firmie najpopularniejsza mirkoinstalacja fotowoltaiczna o mocy 50 KWp – wynika z wyliczeń TAURONA. Większe instalacje mogą przynosić rocznie nawet kilkaset tysięcy oszczędności. Zdaniem ekspertów energetycznego lidera fotowoltaika pozostaje jedną z kluczowych technologii generujących oszczędności w biznesie. Jak sprawnie przeprowadzić formalności inwestycji TAURON wyjaśnia w nowym poradniku.

Nowy poradnik dostępny jest na stronie: biznes.tauron.pl/ebook-fotowoltaika 

- Już ponad 30 procent polskich mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 2,9 GW pracuje w sieci TAURONA. Odpowiadając na rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów i nowych źródeł energii planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne do trzech miliardów złotych w 2024 roku. Odnawialne źródła energii stanowią podstawę naszej strategii Zielonego Zwrotu TAURONA i wspieramy ich rozwój w gospodarce poprzez efektywne rozwiązania z tego zakresu dla większych i mniejszych firm – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Zdaniem ekspertów TAURONA fotowoltaika to dla biznesu rozwiązanie generujące korzyści finansowe w wymagającym otoczeniu markoekonomicznym. Według prognoz rynkowych już na początku 2025 roku moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczy 20 GW.

- Dzięki inwestycji w fotowoltaikę firmy mogą między innymi zmniejszać swoją zależność od wahań rynkowych cen energii i w konsekwencji znacząco obniżyć roczne rachunki za energię. Przykładowo, średniej wielkości firma, która zdecyduje się na montaż najczęściej wybieranej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, może dzięki niej zaoszczędzić w ciągu roku około 50 tysięcy złotych, przy okresie zwrotu z inwestycji poniżej 5 lat – podkreśla Przemysław Zaleski, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Warunki klimatyczne w Polsce uznaje się za optymalne dla działania fotowoltaiki. To sprawia, że tego typu inwestycje są opłacalne. Szacuje się, że średnia liczba godzin słonecznych w Polsce waha się w przedziale od 1300 do 1900. Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce pozwala na produkcję około 250 kWh energii elektrycznej z 1m2 paneli fotowoltaicznych
w ciągu roku, przy założeniu paneli o mocy ok. 500 W.

Prosumentem może zostać każda firma, o ile spełni dwa warunki. Pierwszym z nich jest montaż mikroinstalacji, czyli instalacji fotowoltaiki o mocy nie większej niż 50 kWp. Po drugie wytwarzanie energii elektrycznej nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej, a produkowana energia ma zostać zużyta na potrzeby własne firmy. Jeśli firma planuje wytwarzać energię elektryczną w instalacji o mocy większej niż 50 kWp i mniejszej niż 1 MWp, to musi uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Prosto o formalnościach

Zakres dokumentacji potrzebnej w procesie inwestycji i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej będzie różny w zależności od wielkości mocy instalacji. Im większa moc instalacji fotowoltaicznej, tym więcej będzie wymaganych dokumentów.

Gdy inwestycja dotyczy instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 50 kWp, pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, gdzie znajduje się słoneczna farma tj. na dachu budynku czy na gruncie.

Przed rozpoczęciem inwestycji dla instalacji powyżej 50 kWp firma będzie musiała uzyskać wymagane prawem niezbędne zgody i pozwolenia. Dopiero po skompletowaniu wszystkich dokumentów będzie mogła rozpocząć proces inwestycyjny, który zakończy się uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej.

Dla wszystkich zainteresowanych oszczędnościami i najpełniejszym opisem formalności związanych z montażem fotowoltaiki eksperci TAURONA przygotowali bezpłatny poradnik, który w przejrzysty sposób wyjaśnia, jak skutecznie zainwestować w fotowoltaikę krok po kroku.

Rozmiar 637,0 kB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.