Rating TAURONA na stabilnym poziomie. Nowa ocena agencji ratingowej

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.  Kluczem dla oceny wystawionej przez Agencję jest udział segmentu dystrybucja w Grupie TAURON.

W swoim raporcie Agencja Fitch po raz kolejny wskazała na dominującą pozycję regulowanego segmentu dystrybucji w EBITDA Grupy TAURON (73% w latach 2021-2022) oraz pozycję Grupy jako największego dystrybutora energii elektrycznej w Polsce. Zdaniem Agencji wpływ na ocenę mają również dobre wyniki finansowe Grupy TAURON w bieżącym roku.

- Analitycy agencji Fitch utrzymując ocenę TAURONA potwierdzili pozytywną ocenę Grupy TAURON determinowaną wynikami segmentu dystrybucja, co przekłada się na solidny i przewidywalny model działalności biznesowej - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Fitch jednocześnie pozytywnie postrzega  proces wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, którego realizacja ułatwiłoby transformację Grupy i realizację celów opisanych w Zielonym Zwrocie TAURONA  – dodaje prezes Szczeszek.

Agencja wskazała, że realizacja transakcji zbycia wytwórczych aktywów węglowych pozytywnie wpłynie na profil biznesowy TAURONA umożliwiając skupienie się na bardziej przewidywalnej, regulowanej dystrybucji energii elektrycznej i wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Zbycie wytwórczych aktywów węglowych wpłynie pozytywnie na profil kredytowy TAURON oraz postrzeganie Spółki w kategoriach spełniania kryteriów ESG, co jednocześnie przełoży się na zwiększenie zdolności do zaciągania finansowania dłużnego.

Oceny Ratingowe Fitch

Komunikat Agencji ratingowej Fitch Ratings informuje, że długoterminowe ratingi TAURONA w walucie krajowej i zagranicznej ocenione zostały na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.

Pełna lista ocen ratingowych Fitcha obejmuje:

  • długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „BBB-”; perspektywa stabilna,
  • krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „F3”,
  • krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A(pol)”; perspektywa stabilna,
  • rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln euro potwierdzony na poziomie „BBB-”,
  • rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (Europejski Bank Inwestycyjny – „EBI”) potwierdzony na poziomie „BB”,
  • rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln złotych (EBI) potwierdzony na poziomie „BB”,
  • - rating programu emisji obligacji hybrydowych oraz obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.) potwierdzony na poziomie „BB”, rating krajowy tego samego programu i obligacji potwierdzony na poziomie „BBB(pol)”.

 

 

rating.png

Rozmiar 2,9 MB 2731x1366 pikseli

1 / 1

rating

05.10.2023

Pobierz png (2,9 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.