TAURON uruchomił swoją największą farmę fotowoltaiczną (wideo, foto, audio)

TAURON zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach - Dziećkowicach. Farma o mocy 37 MW powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, a jej moc docelowa sięgnie 100 MW. Uruchomienie farmy w Mysłowicach oznacza, że moc zainstalowana w zielonych aktywach TAURONA przekroczyła 600 MW.

- Elektrownia w Mysłowicach jest największą farmą fotowoltaiczną w Grupie TAURON. Zakończyliśmy pierwszy etap tej inwestycji, posadowionej na terenie dawnego składowiska odpadów paleniskowych. Co istotne, przy budowie farmy skorzystaliśmy z umiejętności i kompetencji pracowników Grupy, jej głównym wykonawcą była spółka TAURON Serwis - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

- Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu TAURONA, którego istotnym elementem jest budowa nowych aktywów OZE. W przyszłym roku zakończymy budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy 55 MW oraz trzech farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy 120 MW. W fazie analiz mamy natomiast aktualnie kilkanaście kolejnych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które są na różnym etapie przygotowania inwestycyjnego - dodaje Szczeszek.

Inwestycja w Mysłowicach realizowana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie, który dobiegł końca zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy, co łącznie daje 37 MW. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tysięcy gospodarstw domowych. Do budowy farmy zostało użytych 1100 ton stołów fotowoltaicznych, a zamontowane panele zajmują powierzchnię 16 hektarów, czyli 22 boisk do piłki nożnej.

Na terenie farmy zamontowano 140 inwerterów - urządzeń odpowiadających za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny - o mocy 250 kW każdy oraz 10 stacji transformatorowych pośrednich o napięciu 0,8/20kV. Jednym z istotniejszych elementów całej inwestycji jest stacja transformatorowa 20/110kV wraz z rozdzielnią 20 kV i rozdzielnią 110 kV, która jest już przygotowana pod realizację II etapu inwestycji. Spięcie całego systemu w funkcjonalną całość jest możliwe dzięki zastosowaniu 545 km różnego rodzaju kabli.

- Dużym wyzwaniem było wykonanie przyłącza farmy, tj. podziemnej linii kablowej o napięciu 110 kV i długości ponad 5 km łączącej farmę ze stacją elektroenergetyczną 110kV zlokalizowaną w Jaworznie - tłumaczy Wojciech Przepadło, wiceprezes TAURON Inwestycje. - W trakcie jej realizacji konieczne było wykonanie przewiertów sterowanych m.in. pod nasypem kolejowym, ulicą Promienną w Jaworznie oraz rzeką Przemszą - dodaje Przepadło.

Głównym wykonawcą farmy w Mysłowicach była spółka TAURON Serwis, która odpowiadała za cały proces inwestycyjny od oczyszczenia terenu pod inwestycję, po montaż wszystkich urządzeń.

- Wspólne budowanie kompetencji związanych z realizacją odnawialnych źródeł energii wpisuje się w proces transformacji energetyki. Niezwykle istotny jest fakt, że pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym związanej z działaniami militarnymi za naszą granicą, a co za tym idzie problemami z dostawami, inwestycja została przeprowadzona sprawnie i terminowo - wyjaśnia Mirosław Trybała, dyrektor ds. kontraktów TAURON Serwis. 

Inwestycja dofinansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pożyczką preferencyjną w wysokości 82,5 mln złotych z możliwością umorzenia do 20% kosztów kwalifikowanych, tj. około 24 mln zł. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugi etap budowy farmy w Mysłowicach

Rozpoczęły się już prace związane z przygotowaniem drugiego etapu inwestycji. Obecnie podejmowane działania to: uzyskanie warunków zabudowy, pozyskanie warunków przyłączenia, wykonanie badań geologicznych gruntu mających określić sposób posadowienia elementów farmy, a także, co najważniejsze, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Założeniem projektu budowalnego jest maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu. Zielona elektrownia docelowo osiągnie moc niemal 100 MWp. Ta farma fotowoltaiczna w ciągu roku wyprodukuje ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja takiego wolumenu energii da w efekcie ograniczenie emisji CO2 aż o 80 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych.

Strategiczny Zielony Zwrot 

Budowa farm fotowoltaicznych jest istotnym elementem realizacji Zielonego Zwrotu. TAURON eksploatuje dziś trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 55 MW (w Jaworznie, Choszcznie i Mysłowicach), a w budowie znajduje się farma Proszówek o mocy 55 MW oraz drugi etap farmy w Mysłowicach o mocy około 60 MW.

W fazie budowy znajdują się też cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 140 MW. Trzy z nich zostaną uruchomione w przyszłym roku - Mierzyn o mocy 58 MW, Gamów o mocy 33 MW i Warblewo o mocy 30 MW. Pierwszy prąd z farmy Nowa Brzeźnica (20 MW) popłynie natomiast w 2025 roku.

Zgodnie z założeniami strategii, w 2030 roku Grupa będzie dysponować 1400 słonecznymi megawatami.

Rozmiar 1.3 MB

1 / 8

Audio

30.11.2023

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia

Pobierz m4a (1.3 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.