Drugie życie baterii. TAURON uruchomił innowacyjny magazyn energii

TAURON uruchomił pierwszy w Polsce magazyn energii, który powstał przy wykorzystaniu wyeksploatowanych baterii z autobusów elektrycznych. Magazyn o mocy 150 kW oraz pojemności 150 kWh jest zlokalizowany w Jaworznie i współpracuje już z siecią elektroenergetyczną.  

- Baterie w autobusach elektrycznych w wyniku ich eksploatacji tracą część swojej pojemności i sprawności. Akumulatory o pojemności poniżej 80 procent, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest więc wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 lat - wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes Grupy TAURON ds. strategii i rozwoju. - Podczas realizacji projektu, sprawdzaliśmy, jak magazyn współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych oraz jak wpływa na parametry lokalnej sieci elektroenergetycznej. Planujemy dalsze analizy pracy magazynu oraz weryfikację możliwości jego integracji na przykład ze źródłami wytwórczymi Grupy - dodaje Patryk Demski.

Od kilku lat na rynku polskim obserwujemy zwiększającą się liczbę użytkowanych autobusów elektrycznych. Standardowy okres użytkowania modułów bateryjnych w autobusie elektrycznym to od 8 do 10 lat. Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności w transporcie publicznym w najbliższych latach będziemy obserwować znaczący wzrost dostępnych pakietów bateryjnych drugiego życia. Dzięki zastosowaniu ich w magazynie stacjonarnym cykl życia baterii może zostać przedłużony nawet o 8 lat. Dzięki temu zamiast do utylizacji, trafią one do ponownego obiegu. 

Magazyn jest pierwszym w Polsce przemysłowym magazynem Second life wykorzystującym używane pakiety bateryjne. Magazyn jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, zbudowany jest z czterech modułów bateryjnych, w których znajduje się po 78 pojedynczych ogniw bateryjnych, każdy z modułów waży około 500 kilogramów, pochodzą one z pierwszego autobusu elektrycznego kursującego w Jaworznie.

- Magazyny energii wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe będą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Niewielkie magazyny stanowią efektywne narzędzie stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE dynamicznie rośnie, a także istotnym elementem układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych. Ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą tu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się podaż wyeksploatowanych baterii oraz na niższe koszty budowy w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych - wyjaśnia Patryk Demski.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Projekt pod nazwą „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych”.

Rozmiar 1,4 MB

1 / 4

Audio

19.12.2023

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia

Pobierz m4a (1,4 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.