750 milionów na nowe inwestycje

TAURON zawarł umowę kredytu na kwotę 750 milionów złotych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bądź refinansowanie wydatków w inwestycje w odnawialne źródła energii oraz rozwój sieci dystrybucyjnych.

Kredyt pozyskany z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi kolejne źródło finansowania realizacji dwóch priorytetowych kierunków inwestycyjnych Grupy TAURON, to jest: budowy odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych.

- Nowe finansowanie będzie mogło zostać wykorzystane przez TAURON w ciągu kolejnych dwóch lat, a jego spłata ustalona została na okres 2027-2032. Zaangażowanie zewnętrznego finansowania jest niezbędne, aby transformacja energetyczna następowała w możliwie krótkim czasie – inwestycje w sektorze energetycznym wymagają bowiem dużych nakładów inwestycyjnych, a zwrot z tych inwestycji rozłożony jest w dłuższym okresie czasu. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż Bank Gospodarstwa Krajowego konsekwentnie wspiera realizację celów strategicznych Grupy TAURON - mówi Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansowych Grupy TAURON. - Kluczowym obszarem biznesowym Grupy TAURON jest obszar dystrybucji generujący w ostatnich latach istotnie ponad 60% EBITDA naszej organizacji. Stąd, wraz z obszarem OZE, jest to obecnie nasz najważniejszy kierunek inwestycyjny. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie - dodaje Krzysztof Surma.

W roku 2023 budżet inwestycyjny Grupy TAURON w obszarze dystrybucji sięgnął kwoty 2,4 mld zł, a w 2024 roku wydatki na ten cel planowane są w kwocie ok. 3 mld zł.

W obszarze OZE aktualnie Grupa buduje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MW i pięć farm wiatrowych o mocy ponad 160 MW. Z kolei, w obszarze dystrybucji, prowadzone inwestycje obejmują modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej w celu poprawy parametrów przesyłowych, niezawodności działania oraz dostosowania do zmieniającego się otoczenia, w tym odpowiedzi na rozwój rynku OZE, prosumentów oraz smart meteringu.  

Łączna moc zainstalowana w OZE wyniosła 606 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 56 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych).

Rozmiar 1,2 MB

1 / 1

Audio

10.01.2024

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia

Pobierz m4a (1,2 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.