Konkurs na prezesa i wiceprezesów TAURONA

Rada nadzorcza TAURON Polska Energia w dniu 13 lutego 2024 r. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansów, wiceprezesa zarządu ds. handlu i wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Termin składania zgłoszeń upływa 26 lutego 2024 roku o godz. 9:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach od 29 lutego do 4 marca 2024 roku.

Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń należy przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko [nazwa stanowiska] w TAURON Polska Energia S.A.” na adres TAURON Polska Energia S.A., Zespół Obsługi Organów Spółki, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

Zgłoszenia składane osobiście będą przyjmowane w siedzibie TAURON Polska Energia przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, w Zespole Obsługi Organów Spółki (piętro IX, pokój nr 936), w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00.

Ogłoszenie, wzór zgłoszenia i wzory oświadczeń są udostępnione na stronie internetowej Spółki tauron.pl w zakładce „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.”.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można znaleźć pod linkiem.

TAURON Polska Energia.jpg

Rozmiar 1,3 MB 2688x1512 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.