TAURON to „Dobry Sąsiad”. Lokalne inicjatywy z grantami na działanie

Należąca do Grupy TAURON Kopalnia Wapienia „Czatkowice” rozstrzygnęła kolejną edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”. Dziesięć lokalnie działających podmiotów otrzyma po pięć tysięcy złotych na działania lokalne.

Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, pomogą w integracji osób niepełnosprawnych, uwrażliwią dzieci i młodzież na problematykę ekologiczną, przyczynią się do krzewienia aktywności sportowej oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy, jak również poprawią bezpieczeństwo na jej terenie.

W projekcie wzięły udział stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące  działalność na terenie gminy Krzeszowice. Start w projekcie był prosty, polegał jedynie na złożeniu wniosku z opisem projektu.

Oto zwycięzcy  VII edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”:

  • Stowarzyszenie "Aprite le porte" - "Dzieciaki Apriciaki"

Rekreacja i integracja społeczności lokalnej z terenu gminy Krzeszowice poprzez organizację wydarzenia dla rodzin w formie pikniku. W programie znajdą się m.in. koncert estradowy, atrakcje promujące talenty dzieci i młodzieży, zawody sportowe oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze.

Planowany termin realizacji: 09.06.2024 r.

  • ZHP Chorągiew Krakowska, Hufiec Krzeszowice - "Piknik Rodzinny Hufca ZHP Krzeszowice"

Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji rozpoczęcia roku harcerskiego dla wszystkich chętnych osób. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami nawiązującymi do harcerskich aktywności, jak np. bieg z mapą i kompasem, gra terenowa z rozpoznawaniem roślin, rozgrywki sportowe.

Planowany termin realizacji: 08.09.2024 r.

  • Stowarzyszenie "Otwórzmy Przed Nimi Życie" - "Wakacje z Muzyką dla Niepełnosprawnych"

Wydarzenie o charakterze integracyjnym skierowane do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Spotkanie będzie okazją do odpoczynku oraz wspólnej zabawy.

Planowany termin realizacji: 06.07.2024 r.

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu - "Warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice"

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice, połączone ze szkoleniami i pokazami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Planowany termin realizacji: 15-16.06.2024 r.

  • Fundacja Akademia Piłkarska "Mam Talent" - Turniej "Mercato Masters League"

Turniej piłki nożnej dla wszystkich chętnych dzieci, który odbywać się będzie na mobilnym boisku rozmieszczonym na krzeszowickim rynku. W rozgrywkach, które przybiorą formę krótkich meczy, będą brać udział 3-osobowe zespoły.

Planowany termin realizacji: 25-26.05.2024 r.

  • Koło Gospodyń Wiejskich "FILIPOWIANKI" w Filipowicach - "Sąsiedzka pergola ziołowa"

Budowa "Sąsiedzkiej pergoli ziołowej", która stanie się miejscem wspólnych spotkań mieszkańców gminy Krzeszowice, a także dzielenia się pasją i wiedzą na temat ziół. Projekt zakłada również organizację warsztatów w celu zgłębiania wiedzy na temat właściwości leczniczych, kulinarnych i pielęgnacyjnych ziół.

Planowany termin realizacji: maj - październik 2024 r.

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu - "Górnictwo w nas drzemie"

Organizacja Turnieju wielopokoleniowego, nawiązującego do górniczych tradycji wsi Zalas, a także ich wpływie na jego rozwój. W programie m.in. olimpiada przedszkolaka "Poszukiwanie górniczego skarbu", "Górniczy Turniej Planszówek", turniej lekkoatletyczny "Górniczy czwórbój”, a także konkurs fotograficzny "Górnicze dziedzictwo w obiektywie".

Planowany termin realizacji: 1-20.06.2024 r.

  • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Na Wulkanie" - "Organizacja XIX Spotkania Barbórkowego w Miękini"

Organizacja corocznego spotkania barbórkowego w Miękini, podczas którego spotykają się emerytowani i czynni zawodowo górnicy z terenu gminy Krzeszowice oraz wszyscy, dla których ważne jest kultywowanie tradycji górniczych. W ramach realizacji pomysłu przygotowana zostanie prezentacja multimedialna nawiązująca do historii spotkań barbórkowych w Miękini.

Planowany termin realizacji: 29.11.2024 r.

  • Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach - "Z Prażabką Czatkobatrachus o Krzeszowice dbamy i je sprzątamy"

Projekt skierowany do przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodziców. Zakłada on przeprowadzenie konkursu plastycznego "Z Prażabką Czatkobatrachus o Krzeszowice dbamy i je sprzątamy", organizację przestrzeni na placu zabaw "Żabowe zabawy podwórkowe", zakup nowego sprzętu na plac zabaw, a także organizację akcji sprzątania świata.

Planowany termin realizacji: 15.06 - 15.11.2024 r.

  • Fundacja "Kobieta w Regionie" - "Imaginarium Drugie - Wystawa i Pierwsze Biennale Sztuki Młodych Krzeszowice 2024"

Konkurs artystyczny pt. „Zaprezentuj nam swoją sztukę”. Pierwsze Biennale Sztuki Młodych (12-18 lat) z gminy Krzeszowice z happeningiem artystycznym podczas otwarcia wystawy w Bibliotece Miejskiej w Krzeszowicach, wystawa grupy artystycznej Imaginarium Drugie oraz wystawa pokonkursowa w Galerii Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Planowany termin realizacji: maj – październik 2024 r.

Więcej informacji tutaj.

Wyniki Grupy TAURON (2).png

Rozmiar 1.3 MB 1890x1063 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.