TAURON zakończył sezon grzewczy

Zakończony właśnie okres grzewczy 2023/2024 w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej trwał 234 dni. Podobnie jak w ubiegłym roku, TAURON Ciepło wyprodukował ponad 7 milionów GJ energii cieplnej. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez Grupę korzysta ponad 800 tysięcy mieszkańców regionu.

- Od kilku lat nie wyznaczamy konkretnego terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. Nasi Odbiorcy sami decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone - wyjaśnia Marcin Staniszewski, prezes spółki TAURON Ciepło.

TAURON Ciepło wyprodukował w zakończonym właśnie sezonie ponad 7 milionów GJ ciepła. W wyniku przyłączeń nowych budynków, moc cieplna dostarczana przez TAURON w 2023 roku wzrosła o 30 MWt. W ramach likwidacji niskiej emisji, tylko w 2023 roku, podłączono do sieci ciepłowniczej 111 budynków, do których dostarczana jest 11 MWt. W całym Programie Likwidacji Niskiej Emisji, dzięki wsparciu z WFOSiGW, TAURON Ciepło podłączył 362 budynki, co daje łącznie 35 MWt ciepła z sieci. Dzięki temu, w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, dodatkowo około 10 tysięcy mieszkań korzysta z ciepła sieciowego.

- Zachęcamy do korzystania z ciepła sieciowego, jako najbardziej efektywnego i ekologicznego źródła ogrzewania w miastach. Działania związane z przyłączeniami nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej prowadzimy u nas przez cały rok. Każde kolejne przyłączenie budynku oznacza mniej niskosprawnych pieców, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza w naszym regionie - dodaje prezes Marcin Staniszewski.

Warto pamiętać, że z ciepła sieciowego można korzystać przez cały rok - zarówno do celów ogrzewania mieszkań, jak i do ogrzewania wody sieciowej. Klienci TAURONA, czyli przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, samodzielnie decydują, jak długo trwa u nich sezon grzewczy.

#WeźNieSmoguj #WeźOddychaj

TAURON zachęca do korzystania z ciepła sieciowego, jako najbardziej efektywnego i ekologicznego sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w miastach. Zmiana przyzwyczajeń mieszkańców regionu przyczynia się do stopniowej poprawy jakości życia w województwie śląskim.

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą elektrociepłownie: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała (EC1, EC2), Zakład Wytwarzania Cieszyn oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi 1243 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi 1100 km.

Poprzez ponad 5000 węzłów cieplnych, spółka dostarcza ciepło do 280 tys. gospodarstw domowych, czyli ponad 840 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie około 4000 klientów, ogrzewa ponad 10 000 budynków w aglomeracji.

Wyniki Grupy TAURON (8).png

Rozmiar 1,7 MB 1890x1063 pikseli

1 / 4

grafika

28.05.2024

Pobierz png (1,7 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.