Podstawowe informacje o TAURONIE

 

Grupa TAURON prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego (z wyłączeniem przesyłu energii elektrycznej leżącego wyłącznie w gestii Operatora Systemu Przesyłowego – OSP), tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła.

 


              tauron-model-inforgrafiki-01-2

 

MODEL BIZNESOWY


              4 Copy 2

 

 

NASZE AKTYWA


              Untitled

 

#ZielonyZwrotTAURONA

 

27 maja 2019 roku TAURON przyjął Aktualizację Kierunków Strategicznych, która jest uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016 - 2025. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON z 10% w 2018 r. do blisko 30% w 2025 r. i ponad 65% w 2030 r.

 

 

MIKS ENERGETYCZNY GRUPY TAURON

 


              Untitled Copy

 

 

ZIELONE INWESTYCJE

 

Aby zrealizować ambitne plany zmiany miksu wytwórczego Grupy, w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA, zakłada się zarówno zakup już istniejących źródeł odnawialnych, zakup gotowych do budowy projektów, jak i realizację od podstaw projektów budowy odnawialnych źródeł energii w ramach spółek Grupy TAURON.

 


              2 Copy