TAURON tworzy nowy model współpracy z naukowcami

Wykreowanie nowego modelu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, odpowiadającego potrzebom działalności Grupy TAURON i zapewnienie optymalnego wykorzystania potencjału innowacyjności tkwiącego w polskiej nauce to cel rozpoczynających się dziś warsztatów przedstawicieli TAURON z Dziekanami Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych uczelni współpracujących z Grupą.

Współpraca z naukowcami jest niesłychanie istotna z punktu widzenia nowych modeli działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Małe, innowacyjne start-upy i szeroko rozumiana sfera Open Innovation to wyzwania stojące dzisiaj przed sektorem elektroenergetycznym. Waga tych zagadnień została podkreślona w przyjętej we wrześniu 2016 r. „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025”. Ze Strategii wynika szczególna rola obszaru badań i innowacji w Grupie TAURON w procesach zmian, które czekają Grupę , a szerzej także cały sektor elektroenergetyczny w Polsce i na Świecie. Zmiany te dotyczą także uczelni i instytutów badawczych współpracujących ze spółkami Grupy.

- Celem warsztatów jest wykreowanie nowego modelu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, który to model odpowiadałby na bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie rozwoju działalności spółek Grupy TAURON, a jednocześnie zapewniał optymalne wykorzystanie ogromnego potencjału innowacyjności tkwiącego w polskiej nauce – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju TAURON Polska Energia

W dniach 19-20 stycznia br. TAURON zaprosił do Wisły Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych oraz Dyrektorów Instytutów Badawczych na wspólne warsztaty z przedstawicielami spółek Grupy.

- Mamy świadomość ogromnej roli, jaką w procesie kreowania i rozwoju nowych technologii odgrywają uczelnie i instytuty badawcze. Warsztaty są więc okazją do wspólnego zmierzenia się z nowymi trendami zdobywającymi coraz większą popularność w innowacyjnym biznesie. Jestem przekonany, że ta współpraca pozwoli również na skuteczne zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej i da szansę pozyskać oraz wykreować kapitał ludzki, który będzie miał świadomość wyzwań energetyki jutra – mówi Kamil Kamiński,  wiceprezes zarządu ds. zarządzania korporacyjnego TAURON Polska Energia

Tegoroczne warsztaty są już trzecim takim wydarzeniem w ostatnich latach. Poprzednie dwie edycje były skoncentrowane na zagadnieniach związanych z opracowaniem i uruchomieniem Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) oraz przygotowaniem do realizacji wspólnych projektów w ramach PBSE. W pierwszym etapie wypracowano wspólnie założenia merytoryczne, które w możliwie największym stopniu odpowiadały na obecne i przyszłe wyzwania stojące przed Grupą i sektorem. Założenia te pomogły w wypracowaniu Agendy Badawczej PBSE. Druga edycja warsztatów była z kolei nakierowana na zainicjowanie wspólnych projektów oraz wypracowanie zasad współpracy przy ich realizacji, pod kątem zgodności z oczekiwaniami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz regulacjami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), z którego to Programu pochodzą środki na dofinansowanie przez NCBR projektów realizowanych w ramach programów sektorowych. Na efekty tych prac nie trzeba było długo czekać. Nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu PBSE został uruchomiony we wrześniu 2016 r. i kończy się 20 stycznia 2017 r. Grupa TAURON przygotowała i złożyła do konkursu niemal 20 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, licząc na ich pozytywna ocenę przez ekspertów NCBR.

TAURON Ciepło.jpg

Rozmiar 1,8 MB 2880x1922 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.